Havran jako symbol

Článek na téma: Záhady života, Duchovní mystika,

V rámci českých tradic je havran spojován jen s tím špatným. Je symbolem nemoci, války a smrti. Může za to i Bible, v níž jej Noe vysílá, aby našel zemi. Havran se však zpět již nevrací, poletuje sem a tam a hledá potravu. Díky tomu jej křesťané považují za hříšníka a odpadlíka, který místo aby poslouchal, hleděl spíše na světské marnosti, čímž měli na mysli potřebu zahnat hlad a najít si potravu.

Jaký paradox, protože u všech pohanů to bylo s viděním havrana jinak. U nich byl váženým ptákem. Vždy měl u evropských národů důležité místo v mytologii a folklóru. Své havrany měl i Odin, nejvyšší z bohů Seveřanů. Jmenovali se Hugin a Munin, čili Myšlenka a Paměť. Létali světem a přinášeli svému pánovi novinky. Vždy za úsvitu opouštěli Valhallu a Asgard, aby se sem zase za soumraku navrátili, sedli si Odinovi na ramena a šeptali mu všechno, co viděli a slyšeli.

Pro indiány havran představoval tvora s duší, tedy potomka Velké Matky a byl pro ně symbolem harmonie a rovnováhy v přírodě. V Číně je pak havran třínohým symbolem dynastie Ču, jež znázorňuje vzestup, zenit a klesání slunce.

Černě je tedy viděli snad jen Slované, kteří je považovali za zvěstovatele smůly a neštěstí, protože to byly právě vrány a také krkavci, s nimiž se snášeli na bojiště a hodovali na padlých válečnících. Podle mytologie existuje přesvědčení, že tento pták náležel Moreně, bohyni smrti a zimy.

Jinak tomu však bylo v případě Keltů, ti si havrana považovali. Patřil zde k bohyni Morrígan, což byla válečná bohyně, známá i jako Havraní paní nebo Krvavá pradlena. Keltové věřili, že, když ji spatří, v následující bitvě zemřou. Její sestra Badb na sebe brávala rovněž podobu havrana nebo vrány. I tato bohyně vládla válečným polím a strašila válečníky. K havranům proto měli hluboký respekt.

To, že naše sny jsou odrazem našeho podvědomí a světa okolo nás, je obecně známo. Neměly bychom je však podceňovat, symboly ve snech totiž doopravdy mohou něco vypovídat a mohou skutečně naše životy ovlivnit. Aby tomu však tak bylo, je nutné jim porozumět.

Přeslička je úžasnou bylinou, která na zemi rostla mnohem dříve, než po ní začali chodit lidi. Pravda, v minulosti měla trochu jinou podobu, rostla do výše palem. Bylina patří k superbylinám, jež je označována za univerzální lék.

Meditace je způsob relaxace, která probíhá při určitém stavu vědomí. V jejím rámci pak dochází k tréninku mysli. V minulosti byla meditace úzce spjata s náboženstvím, v jehož rámci byla rovněž i praktikována. Za meditaci je totiž možné označit i klasické a tolik nám známé modlení. Meditace probíhá napříč všemi vírami a vždy má podobu nějakého duchovního cvičení, které vyžaduje vaši plnou pozornost a koncentraci.

Momentálně jsem online (Na Vaší otázku odpovím do 5 minut.)

Věštkyně Lída - andělské karty

Znamení Beran
Specializace Pomoc v obtížných životních situacích
Zaměření andělské karty, magie

Zeptejte se na Váš osud přímo Vašich andělů. Andělské karty jsou propojením právě s těmito anděli, kteří Vás opatrují a provázejí Vaším životem. Andělé Vám pomáhají splnit životní poslání a úkoly, díky kterým se stáváte lepšími.

Zašlete mi SMS ve tvaru ANDEL datum narození, jméno a otázku na číslo 903 55 79
Zavolejte mi na číslo 906 70 01 02 a zadejte mojí linku 64
Zašlete mi SMS ve tvaru ANDEL datum narození, jméno a Vaši otázku na číslo 903 55 79 Zavolejte mi na číslo 906 70 01 02 a zadejte mojí linku 64 Moje stránka, otázky a ohlasy

Důležitou součást magie tvoří amulety, které mají svou mocnou silou, magickou energií, ochránit svého majitele před pohromami a zlými vlivy. A kromě toho dokáže i spoustu špatného od nositele odvrátit.

Věštkyně Renáta - Věštírna a věštění budoucnosti Věštkyně Lída - andělské karty