Manipulativní věty - jak je poznat a jak se jim bránit

Článek na téma: Duchovní život, Esoterické vědy, Láska a vztahy, Osud,

S manipulátory se ve svém životě střetne každý a bohužel nejednou. Setkat se s nimi můžete vesměs kdekoli, mezi kamarády, v práci, v rodině, ale i v partnerství. A buďme upřímní, občas manipulujeme všichni. Je přitom jedno, o co nám jde. Cílem manipulace je totiž přesvědčit toho druhého, aby přijal naše argumenty a udělal něco, co by sám o sobě neudělal anebo se nechce udělat. S manipulací je možno vyvolat pocit viny, strach, pochybnosti anebo je možno vytvořit nátlak. Pouze 20% manipulujících si je svého chování vědoma, bohužel drtivá většina o tom nemá ponětí.

Proč manipulujeme?

K nejčastějším důvodům, proč se uchylujeme k manipulaci je strach, a to především z vlastního selhání, bezmoci a neznáma. Dalším důvodem je i nedostatek sebedůvěry, protože manipulace, skýtá pocit moci. Pozor, jde i o zažitý vzorec chování, který je možno převzít od chování svých rodičů. Někdy je to pouze hra, kdy člověk jednoduše zkouší, kam může zajít, a pokud mu to prochází, hraje dál. Bohužel je to vrozený charakter.

 Způsoby manipulace

Manipulovat můžeme různými způsoby, především však činy, chováním, slovy, stavbou vět, volbou výrazů i vyvoláváním určitých pocitů. Manipulátor pro dosažení svého cíle využívá typické manipulativní věty. Takovéto věty navozují pocit viny, nutí vás, abyste si vybrali anebo vám naznačují, jaký byste měli mít na danou věc názor. Manipulátor se vás snaží dostat do podřízené pozice. Také jsou spojeny s vydíráním anebo naoko mažou med okolo pusy.

 Příklady manipulativních vět

  • “Máš čas ve středu anebo spíše v pátek?”

  • “Chcete kvantitu, nebo kvalitu?”

  • Jsi snad matka, ne?”

  • “Co jsi to za ženu…”

  • “Vezmu si tě, když mi porodíš dítě.”

  • “ Víš, ty jsi tak dokonalá, lépe než ty to tady prostě nikdo neudělá.”

  • Kdybys mě měla skutečně ráda, tak bys to pro mě udělala.”

  • Každý na tvém postu by pro mě tuto činnost (úslužnou, ponižující, mimo z pracovních povinností) udělal.”

  • “Jsme rodina, jsi povinna pomoci. Starali jsme se o tebe o tebe celý život.”

  • “Když mě opustíš, nedostaneš ani korunu.”

 Jak se takové manipulaci vyhnout?

Máte dvě možnosti, být aktivní anebo pasivní. Aktivní obrana dává najevo jasný nesouhlas s konáním manipulátora. Jednoduše ho jasně a striktně odpálkujete. Pasivní obrana je spojena s ignorováním a nulovou reakcí. Abyste byli proti manipulaci imunní, je důležité zapracovat na svých slabých místech. Nedejte mu šanci, aby na ně zaútočil. Zbavte se nefunkčních mentálních vzorců a podvědomého nastavení. Zbavte se pocitů viny, nízkého sebevědomí. Nedávejte manipulátorovi šanci, aby vás manipulátor mohl napadnout. Přestaňte se ospravedlňovat i bránit. Dejte najevo lhostejnost (Je to tvůj názor, tak to vidíš ty, myslet si to můžeš, mysli si, co chceš). Věty by měly být krátké, ale neagresivní. Zbavení se manipulátora je dlouhodobějším procesem, ale stojí to za to.

Svou budoucnost chtěli lidé znát od nepaměti, a to napříč všemi kulturami. Díky tomu exituje celá řada způsobů věnující se předvídání budoucnosti z hvězd. Cikánský horoskop je neodmyslitelně spjat s předměty, jimiž se obklopovali a v nichž viděli lidi. Zajímavostí je i to, že původně preferovali spíše věštění z ruky anebo užívali karty (později cikánské karty), cikánský horoskop vznikl prý mezi kočovníky na jihu Francie.

Kdo by neslyšel o Avalonu, legendárním artušovském ostrově, na němž byl ukryt Excalibur. Staří Keltové toto místo považovali za sídlo Bohyně. Lidé na tento ostrov přicházeli zemřít, i se znovu narodit. Jde o jedno z nejmagičtějších míst na světě s ohromnou duchovní sílou a mocí.

Již od pradávna lidé z Orientu, i různých náboženství, věřili, že naše duše křižuje světem ve svém astrálním těle, do něhož se dostane po své předešlé smrti. Speciální skupinu takových astrálních bytostí pak představovali démoni a andělé, v reálu jich existuje však mnohem víc.

Momentálně jsem online (Na Vaší otázku odpovím do 5 minut.)

Kartářka Iveta - výklad karet

Znamení Kozoroh
Specializace Výklad karet
Zaměření Andělské karty, cikánské karty, tarotové karty

Pro výklad karet používám cikánské, tarotové i andělské karty, se kterými mám velmi dobré zkušenosti a vím, že výklad právě z těchto karet spolehlivě funguje. S pomocí karet určím nejen obecně Vaši budoucnost, ale můžeme se zaměřit také na jednotlivé oblasti Vašho života, jako je zdraví, finance, láska.

Zašlete mi SMS ve tvaru KARTA datum narození, jméno a otázku na číslo 903 55 79
Zavolejte mi na číslo 906 70 01 02 a zadejte mojí linku 62
Zašlete mi SMS ve tvaru KARTA datum narození, jméno a Vaši otázku na číslo 903 55 79 Zavolejte mi na číslo 906 70 01 02 a zadejte mojí linku 62 Moje stránka, otázky a ohlasy

Chryzopras je zelenou odrůdou chalcedonu. Vyznačuje se světle zelenou, mátově zelenou až tmavě zelenou barvou. Za svou barvu vděčí niklu. Tento kámen byl nejoblíbenějším drahým kamenem Alexandra Velikého.

Kartářka Lída - andělské karty Kartářka Renáta - Věštírna a věštění budoucnosti