Manipulativní věty - jak je poznat a jak se jim bránit

Článek na téma: Duchovní život, Esoterické vědy, Láska a vztahy, Osud,

S manipulátory se ve svém životě střetne každý a bohužel nejednou. Setkat se s nimi můžete vesměs kdekoli, mezi kamarády, v práci, v rodině, ale i v partnerství. A buďme upřímní, občas manipulujeme všichni. Je přitom jedno, o co nám jde. Cílem manipulace je totiž přesvědčit toho druhého, aby přijal naše argumenty a udělal něco, co by sám o sobě neudělal anebo se nechce udělat. S manipulací je možno vyvolat pocit viny, strach, pochybnosti anebo je možno vytvořit nátlak. Pouze 20% manipulujících si je svého chování vědoma, bohužel drtivá většina o tom nemá ponětí.

Proč manipulujeme?

K nejčastějším důvodům, proč se uchylujeme k manipulaci je strach, a to především z vlastního selhání, bezmoci a neznáma. Dalším důvodem je i nedostatek sebedůvěry, protože manipulace, skýtá pocit moci. Pozor, jde i o zažitý vzorec chování, který je možno převzít od chování svých rodičů. Někdy je to pouze hra, kdy člověk jednoduše zkouší, kam může zajít, a pokud mu to prochází, hraje dál. Bohužel je to vrozený charakter.

 Způsoby manipulace

Manipulovat můžeme různými způsoby, především však činy, chováním, slovy, stavbou vět, volbou výrazů i vyvoláváním určitých pocitů. Manipulátor pro dosažení svého cíle využívá typické manipulativní věty. Takovéto věty navozují pocit viny, nutí vás, abyste si vybrali anebo vám naznačují, jaký byste měli mít na danou věc názor. Manipulátor se vás snaží dostat do podřízené pozice. Také jsou spojeny s vydíráním anebo naoko mažou med okolo pusy.

 Příklady manipulativních vět

  • “Máš čas ve středu anebo spíše v pátek?”

  • “Chcete kvantitu, nebo kvalitu?”

  • Jsi snad matka, ne?”

  • “Co jsi to za ženu…”

  • “Vezmu si tě, když mi porodíš dítě.”

  • “ Víš, ty jsi tak dokonalá, lépe než ty to tady prostě nikdo neudělá.”

  • Kdybys mě měla skutečně ráda, tak bys to pro mě udělala.”

  • Každý na tvém postu by pro mě tuto činnost (úslužnou, ponižující, mimo z pracovních povinností) udělal.”

  • “Jsme rodina, jsi povinna pomoci. Starali jsme se o tebe o tebe celý život.”

  • “Když mě opustíš, nedostaneš ani korunu.”

 Jak se takové manipulaci vyhnout?

Máte dvě možnosti, být aktivní anebo pasivní. Aktivní obrana dává najevo jasný nesouhlas s konáním manipulátora. Jednoduše ho jasně a striktně odpálkujete. Pasivní obrana je spojena s ignorováním a nulovou reakcí. Abyste byli proti manipulaci imunní, je důležité zapracovat na svých slabých místech. Nedejte mu šanci, aby na ně zaútočil. Zbavte se nefunkčních mentálních vzorců a podvědomého nastavení. Zbavte se pocitů viny, nízkého sebevědomí. Nedávejte manipulátorovi šanci, aby vás manipulátor mohl napadnout. Přestaňte se ospravedlňovat i bránit. Dejte najevo lhostejnost (Je to tvůj názor, tak to vidíš ty, myslet si to můžeš, mysli si, co chceš). Věty by měly být krátké, ale neagresivní. Zbavení se manipulátora je dlouhodobějším procesem, ale stojí to za to.

Frenologie je zajímavým to oborem, který se zaměřoval na hlavu člověka. Zkoumal stavbu lebky, velikost a tvar hlavy, protože předpokládali, že právě toto je spojeno s duševními schopnostmi a charakteristickými rysy. Jde o tzv. pseudovědu, kterou však úspěšně převzala neurověda. Nejoblíbenější byla zejména v 19. století a na začátku 20. století.

Astrologie vám dokáže prozradit mnoho. Kromě povahy a charakteru osoby je to i to, zda dokáže být věrný anebo má zcela přirozený sklon k nevěře. Povědomí o těchto skutečnostech vás mohou ochránit před pozdějším zklamáním. Nutno říct, že tuto skutečnost posléze ověřili i vědci. kterým nakonec nezbylo nic jiného, než souhlasit s astrology.

“Největším jedem života je sebelítost.”
  Vladimír Páral

Občas tomu tak je, jednou jdeme nahoru a jindy zas dolů. Někdy si s námi život umí doopravdy pohrát a někdy je i velmi krutý. Jednou za čas máme všichni nárok propadnout skepsi, nikdy by však tento stav neměl probíhat dlouho.

Momentálně jsem online (Na Vaší otázku odpovím do 5 minut.)

Kartářka Regína - Horoskop na tento rok

Znamení Vodnář
Specializace Magie, tarot, hvězdy, kyvadlo
Zaměření Osobní horoskop na celý rok

Zajímají Vás události, jež čekají právě Vás v tomto pro mnohé možná obtížném roce? Jmenuji se Regína a s pomocí horoskopu na tento rok určíme štastné i méně štastné okamžiky, které Vás v tomto roce čekají. Říká se, že štěstí přeje připraveným, buďte i Vy připraveni na svoji budoucnost a Váš život se stane jednodušším. 

Zašlete mi SMS ve tvaru VESTIT datum narození, jméno a otázku na číslo 903 55 60
Zavolejte mi na číslo 906 50 01 02 a zadejte mojí linku 60
Zašlete mi SMS ve tvaru VESTIT datum narození, jméno a Vaši otázku na číslo 903 55 60 Zavolejte mi na číslo 906 50 01 02 a zadejte mojí linku 60 Moje stránka, otázky a ohlasy

Osud, co je vlastně osud? Touto myšlenkou se zabývali filozofové i různí představitelé víry. Uvažují o něm i sami lidé. Existuje? Jaký je a jde nějakým způsobem změnit? S otázkou na svou budoucnost a osud se také obrací na věštce i kartáře.