Manipulativní věty - jak je poznat a jak se jim bránit

Článek na téma: Duchovní život, Esoterické vědy, Láska a vztahy, Osud,

S manipulátory se ve svém životě střetne každý a bohužel nejednou. Setkat se s nimi můžete vesměs kdekoli, mezi kamarády, v práci, v rodině, ale i v partnerství. A buďme upřímní, občas manipulujeme všichni. Je přitom jedno, o co nám jde. Cílem manipulace je totiž přesvědčit toho druhého, aby přijal naše argumenty a udělal něco, co by sám o sobě neudělal anebo se nechce udělat. S manipulací je možno vyvolat pocit viny, strach, pochybnosti anebo je možno vytvořit nátlak. Pouze 20% manipulujících si je svého chování vědoma, bohužel drtivá většina o tom nemá ponětí.

Proč manipulujeme?

K nejčastějším důvodům, proč se uchylujeme k manipulaci je strach, a to především z vlastního selhání, bezmoci a neznáma. Dalším důvodem je i nedostatek sebedůvěry, protože manipulace, skýtá pocit moci. Pozor, jde i o zažitý vzorec chování, který je možno převzít od chování svých rodičů. Někdy je to pouze hra, kdy člověk jednoduše zkouší, kam může zajít, a pokud mu to prochází, hraje dál. Bohužel je to vrozený charakter.

 Způsoby manipulace

Manipulovat můžeme různými způsoby, především však činy, chováním, slovy, stavbou vět, volbou výrazů i vyvoláváním určitých pocitů. Manipulátor pro dosažení svého cíle využívá typické manipulativní věty. Takovéto věty navozují pocit viny, nutí vás, abyste si vybrali anebo vám naznačují, jaký byste měli mít na danou věc názor. Manipulátor se vás snaží dostat do podřízené pozice. Také jsou spojeny s vydíráním anebo naoko mažou med okolo pusy.

 Příklady manipulativních vět

  • “Máš čas ve středu anebo spíše v pátek?”

  • “Chcete kvantitu, nebo kvalitu?”

  • Jsi snad matka, ne?”

  • “Co jsi to za ženu…”

  • “Vezmu si tě, když mi porodíš dítě.”

  • “ Víš, ty jsi tak dokonalá, lépe než ty to tady prostě nikdo neudělá.”

  • Kdybys mě měla skutečně ráda, tak bys to pro mě udělala.”

  • Každý na tvém postu by pro mě tuto činnost (úslužnou, ponižující, mimo z pracovních povinností) udělal.”

  • “Jsme rodina, jsi povinna pomoci. Starali jsme se o tebe o tebe celý život.”

  • “Když mě opustíš, nedostaneš ani korunu.”

 Jak se takové manipulaci vyhnout?

Máte dvě možnosti, být aktivní anebo pasivní. Aktivní obrana dává najevo jasný nesouhlas s konáním manipulátora. Jednoduše ho jasně a striktně odpálkujete. Pasivní obrana je spojena s ignorováním a nulovou reakcí. Abyste byli proti manipulaci imunní, je důležité zapracovat na svých slabých místech. Nedejte mu šanci, aby na ně zaútočil. Zbavte se nefunkčních mentálních vzorců a podvědomého nastavení. Zbavte se pocitů viny, nízkého sebevědomí. Nedávejte manipulátorovi šanci, aby vás manipulátor mohl napadnout. Přestaňte se ospravedlňovat i bránit. Dejte najevo lhostejnost (Je to tvůj názor, tak to vidíš ty, myslet si to můžeš, mysli si, co chceš). Věty by měly být krátké, ale neagresivní. Zbavení se manipulátora je dlouhodobějším procesem, ale stojí to za to.

Jednorožec, magický tvor, jehož si lidé vážili i v době křesťanství, protože to byl symbol čistoty a panenství, jenž byl považovaný rovněž za zosobnění dobra. Pro svou sílu, odvahu a rychlost je považován za božskou bytost. V moderním pojetí pak jednorožec symbolizuje sílu, moudrost a věčný život.

To, co uděláš, se ti vrátí. Základní pravidlo karmy, které funguje a fungovat bude. Kdo v mocnou karmu věří, má vlastně i strach z toho, udělat něco špatně, respektive jedná pokorněji, uvědoměleji a je svědomitější osobou, než ten, kdo na karmu vůbec nevěří.

vstoupíte kamkoliv, bezprostředně vnímáte určitý pocit. Někde se cítíte velmi dobře, příjemně, pohodlně, “jako doma” a jinde cítíte nepříjemné napětí, jistou stísněnost nebo ponurost, což nás vybízí k co nejrychlejšímu odchodu. Stejné vibrace však nemá pouze cizí prostor, ale i váš vlastní domov. Pokud chcete, aby váš domov působil pozitivně, je důležité o tuto energii pečovat.

Momentálně jsem online (Na Vaší otázku odpovím do 5 minut.)

Kartářka Zdeňka - budoucnost dítěte

Znamení Beran
Specializace Andělské karty, tarotové karty, astrologie
Zaměření Dětské horoskopy, budoucnost dítěte

Specializuji se na výklad budoucnosti dětí, protože vím, že mnohé z ní se dá často ovlivnit a pozměnit k lepšímu. Vyložím Vám životní cestu a významné okamžiky, které Vašeho potomka čekají a na které je vhodné se připravit. 

Zašlete mi SMS ve tvaru DETI datum narození, jméno a otázku na číslo 903 55 79
Zavolejte mi na číslo 906 70 01 02 a zadejte mojí linku 63
Zašlete mi SMS ve tvaru DETI datum narození, jméno a Vaši otázku na číslo 903 55 79 Zavolejte mi na číslo 906 70 01 02 a zadejte mojí linku 63 Moje stránka, otázky a ohlasy

Sanmeigaku patří k nejosvědčenějším metodám východního věštění. Slovo “Sanmeigaku” je možno rozdělit na 3 části: San-mei-gaku. San přitom znamená výpočet, mei osud a život a gaku pak studium. Jinými slovy je tedy Sanmeigaku metodou užívanou k výpočtu osudu.

Kartářka Kateřina - pomoc s láskou a vztahy Kartářka Iveta - výklad karet