Indigové děti

Článek na téma: Astrologie, Duchovní život, Esoterické vědy, Osud,

Indigové děti jsou novou generací lidí, která se narodila po roce 1980. Jde o generaci plnou rebelů. Tyto děti jsou vzpurné, vzdorovité a zlobivé. Jde o malé výtržníky, ale zároveň i děti se zcela výjimečnými schopnostmi. Také to jsou osoby velice opatrné, empatické a se zcela výjimečným chápáním světa. Jejich úkolem je zlepšit přístup k světu, sjednocení lidí a přínos míru.

Proč indigové děti?

S pojmem indigové děti přišla ezoterička Nancy Ann Tappe, která tak označila děti s tmavě modrou aurou, které se začaly rodit koncem sedmdesátých let minulého století. Kromě aury se tyto děti vyznačují i určitými rysy a dovednostmi.

Jaké jsou indigové děti?

 • Mají vysoké sebevědomí. Vědí přesně, kdo jsou a co chtějí. Nepochybují o sobě. Mají pocit zvláštnosti a jedinečnosti. Požadují po okolí, aby reagovalo na jejich potřeby.

 • Mají dobrou intuici a silnou empatii, takže kupříkladu poznají, že jim někdo lže. Mají rovněž i dobrou intuici a empatii. Umí se proto dobře vcítit do jiných. Někteří dokonce mají dar jasnovidectví.

 • Jsou velmi kreativní. Děti i dospělí s modrou aurou oplývají velkou vynalézavostí a zajímavými nápady. Jsou velmi umělecky nadaní.

 • Indigové děti jsou velmi inteligentní, dokáží se rychle učit a zdá se, že zcela přirozeně ví věci, o nichž nemohou mít ani potuchu. Chovají se velmi zrale a dospěle, a to i v raném věku.

 • Mají vyšší povědomí. Chápou vzájemné vztahy svým zvláštním způsobem.

 • Zajímají se o filozofii. Kladou spoustu otázek. Používají hodně svou představivost a osvětlující základní věci života. Na život se dívají z nových perspektiv. Mají blízko k duchovnu.

 • Mají problémy s autoritou. Pokud se jim bude zdát něco nesmyslné, jen stěží je přesvědčíte o opaku. Zákazy bez vysvětlení nerespektují. Kolikrát odmítnou dělat různé věci pouze z tvrdohlavosti.

 • Nesnáší pravidla a příkazy. Potřebují flexibilitu. Nevyhovuje jim podřízená pozice. Rituály a zvyky mají rádi.

 • Někdy se mohou zdát až asociální. Jdou svou cestou. Je těžké se jim přizpůsobit. Často mohou být nepochopeni.

 • Neumí se soustředit. Mnoho z nich je rovněž hyperaktivní.

 • Velmi často je trápí alergie.

Jak přistupovat k indigovému dítěti?

Snažte se, aby vaše dítě bylo rozvíjeno v tom, co ho zajímá a pro co má předpoklady. Neklidné a netrpělivé dítě potřebuje fyzickou aktivitu, aby se uvolnilo a odreagovalo. Berte své dítě takové, jaké je. Pozor však, potřebuje nastavit přísná pravidla, která budou striktně dodržována. Pomáhejte vašim jedinečným dětem, aby mohla splnit své poslání.

Oheň, odvěký významný symbol

Oheň, jeden z nejvýznamnějších živlů života, vždy patřil k významným symbolům, které nás doprovází snad od vzniku světa. Jde o jeden ze 4 prvků bez nichž bychom nemohli existovat.

Křišťálová koule patří ke každé správné čarodějnici. Její tradice je také pěkně hluboká. Věštění z ní totiž patřilo vždy k oblíbeným věšteckým metodám, a to nejen v Evropě.

Lidská duše je úzce spojena i s tělem. Jsou to dvě vzájemně sloučené nádoby, které není možno brát odděleně.Tento fakt byl zjištěn, že ve velkém počtu případů (nikoliv však ve všech), se stav naší duše odráží do našeho zdraví. V něm se odráží jako v zrcadle.

 

Momentálně jsem offline (Na Vaši otázku odpovím do 24 hodin.)

Kartářka Karin - snář a výklad snů

Znamení Štír
Specializace Výklad významu snů
Zaměření Kyvadlo, magie, tarotové karty

Většina snů má buď zcela zřejmý nebo skrytý význam. Jmenuji a Karin a zabývám se výkladem snů, které často bývají předzvěstí budoucnosti Vaší nebo vašich blízkých. Sny často také zobrazují Vaši přítomnost a Vaše skutečně city a pocity. Odhalím skutečný význam těchto snů a pomohu Vám vyřešit současné i budoucí problémy. 

Zašlete mi SMS ve tvaru SEN datum narození, jméno a otázku na číslo 903 55 79
Zavolejte mi na číslo 906 70 01 02 a zadejte mojí linku 60
Zašlete mi SMS ve tvaru SEN datum narození, jméno a Vaši otázku na číslo 903 55 79 Zavolejte mi na číslo 906 70 01 02 a zadejte mojí linku 60 Moje stránka, otázky a ohlasy

Pod pojmem Bahaismus se skrývá nejmladší náboženství na světě známé i jako Bahá’í, což je abrahámovské monoteistické náboženství jehož zakladatelem je Bahá’u’lláh. Věřícími je považován za posledního z řady Božích poslů.

Kartářka Lída - andělské karty Kartářka Iveta - výklad karet