Kreslení pravou hemisférou

Článek na téma: Duchovní život, Esoterické vědy, Záhady života, Duchovní mystika,

Kreslení pravou hemisférou je pro mnohé velký zázrak, který si neumí vysvětlit. Techniku poprvé široké veřejnosti představila Betty Edwards v roce 1979. Jde o velmi efektivní výuku kreslení, která má pomoci kreslit i těm lidem, kteří si mysleli, že kreslit dokáží pouze talentovaní.

Fungování levé a pravé mozkové hemisféry

Levý mozek je ten verbální, racionální, ukrývá v sobě fakta, čísla a myšlení. Ta pravá potom ovládá emoce, fantazii, sny, intuici, kreativitu a podvědomí. Bohužel je pravda, že s postupem věku a výchovou, je ta pravá blokována. Levá se tedy v mnoha případech stává dominantní, a to vše však na úkor pravé. Veškeré dovednosti, které pravá hemisféra ovládala jsou pak v útlumu.

Metoda Betty Edwards

Způsobem myšlení se začala věnovat učitelka výtvarné výchovy Betty Edwards v roce 1960 která se pozastavila nad tím, jak to, že když se děti snažily naučit kreslit, zvládly i dovednosti v jiných disciplínách. Zaujalo ji i to, že i ti, kteří prve kreslit neuměli, byli schopni po jednom týdnu společenství s tím, který kreslit umí, ledasco se naučit. Rozhodla se této problematice věnovat a založila na tom svou disertační práci, která dala později základ věhlasné knize.

Její metoda kresby pravou hemisférou spočívá v potlačení jedné hemisféry v prospěch té druhé. Učí přehlížet to, jak by měl objekt vypadat, ale učí vidět. Takže to, že kresba je v reálu nedokonalá, podle ní nevadí, má být vnímána pouze jako celek. Nekreslí se také to, co vidíte, ale to, co víte. Tato metoda se snaží dostat obě poloviny mozku do harmonie. Díky tomu, že dojde ke zlepšení funkce pravé hemisféry (ale pozor, zároveň i ke zhoršení funkce té levé), získáte schopnosti, které byly dosud potlačeny a blokovány. Vedle emocí a intuice se tak dostanete i k fantazii a možnosti rozvinout své kreslení.

Pozor, kurz z vás však skutečné umělce neudělá. Tam, kde není dáno shůry, ani rozvinutá pravá hemisféra příliš nepomůže. To, jestli se z nás stane druhý Renoir anebo Pablo Picasso totiž závisí na více okolnostech. Byť nutno říct, že v případě, že máme hemisféry v nerovnováze a jisté předpoklady, tak nám může pomoci. Kurz může pomoci i tam, kde je levá hemisféra ve velké přesile a harmonizace přinese i jiné pozitivní aspekty do našeho života.

Pokud chcete něčeho dosáhnout, nestačí vám pouze o tom snít, přát si to, doufat a mít naději, ale důležité je toužit, a to pořádně a horlivě. Slabé touhy totiž přináší pouze malé výsledky.

Většinou svou pozornost upínáme k mocnému úplňku, nepodceňujme však sílu novoluní. Již za dva dny, přesně 26. 4. 2017 v 14:16 nastane novoluní ve znamení Býka. Novoluní se navíc skvěle hodí ke kouzlení. Zamyslete se nad svou situací a ujasněte si, jestli nemáte něco, co potřebujete vyřešit, je proto ideální období.

Spiritistická tabulka je deska s písmeny abecedy, která se užívá v rámci esoterismu ke komunikaci se záhrobím. První zmínky o její existenci přitom pochází z 11. století před naším letopočtem, kdy ji užívali ve starověké Číně. Původně však nesloužila k vyvolávaní duchů, ale k zábavě. Znali ji a užívali ji i staří Egypťané, Řekové a Mongolové.

Momentálně jsem offline (Na Vaši otázku odpovím do 24 hodin.)

Kartářka Karin - snář a výklad snů

Znamení Štír
Specializace Výklad významu snů
Zaměření Kyvadlo, magie, tarotové karty

Většina snů má buď zcela zřejmý nebo skrytý význam. Jmenuji a Karin a zabývám se výkladem snů, které často bývají předzvěstí budoucnosti Vaší nebo vašich blízkých. Sny často také zobrazují Vaši přítomnost a Vaše skutečně city a pocity. Odhalím skutečný význam těchto snů a pomohu Vám vyřešit současné i budoucí problémy. 

Zašlete mi SMS ve tvaru SEN datum narození, jméno a otázku na číslo 903 55 60
Zavolejte mi na číslo 906 50 01 02 a zadejte mojí linku 60
Zašlete mi SMS ve tvaru SEN datum narození, jméno a Vaši otázku na číslo 903 55 60 Zavolejte mi na číslo 906 50 01 02 a zadejte mojí linku 60 Moje stránka, otázky a ohlasy

Může se to jevit jako dost přehnané tvrzení, ale pravda je taková, že barvy mají obecně magickou moc a dost ovlivňují chování, dění v životě. Nemocní jistě rádi uslyší, že kombinace různých barev může pomoci v průběhu léčení a obecně lidi nadchne fakt, že každá barva, respektive kombinace může uklidňovat, povzbuzovat, být nápomocná při redukci tělesné váhy, ale i učení a mnoha dalších činnostech.