Sibiřská proroctví

Článek na téma: Duchovní život, Horoskopy, Záhady života, Duchovní mystika,

Na rozdíl od Mayských proroctví jsou ta sibiřská více pozitivní. Dávné proroctví sibiřského kmene Ege’gafů totiž říká, že svět nemůže skončit, protože ještě ani nezačal. Začátek světa (tedy kalendáře) podle nich začne až 26. listopadu roku 2023.

Kalendář je rozepsán na několik desítek tisíc let dopředu a popsány jsou v něm všechna složitá období i náročné cykly. Konec světa byste v něm však hledali marně. Pro Ege’gafy to byl tak abstraktní a nepředstavitelný pojem, že se tím vůbec nezabývali.

Aktuálně se nacházíme v složitém období, které Ege’gafové označili za období, kdy se rozverný pes honí za vlastním ocasem, čemuž přihlíží sova. Jinak řečeno jde o přechodné období, kdy si bohové hrají a zkouší, co dovedou. Experimentují a tvoří svět podle jejich představ, jak by asi měl vypadat. Nic není vážné, nic není seriózní, je to zkouška nanečisto.

Proroctví je zajímavé i tím, že pochází z pohřebišť, že uložení mrtví ještě nezemřeli.

Mayské proroctví a kalendář

Mayské proroctví se opírá o Mayský kalendář, který obsahoval celkem 13 kalendářů, které pracovali s jednotkou o 260 částech. Základem tohoto kalendáře byla přitom matrice tzv. mayský faktor. Třinácti měsíční kalendář se pak členil na měsíce, které jsou dlouhé 28 dnů. Každý den v roce má v kalendáři své jméno. To vznikalo s pomocí poměrně složitého systému ozubených kol. Podle tohoto kalendáře svět dlouho věřil, že v roce 2012 dojde ke konci světa. V reálu kalendář také říká, že po tomto datu svět vstoupí do nové civilizace, která bude s tou dosavadní zcela nesrovnatelná.

Po skončení Mayského proroctví tu díky proroctví Ege’gafů máme další teorii, které se svět může chopit a se zvědavostí očekávat, zda (a jakým způsobem) se vůbec někdy vyplní. Otázkou však samozřejmě je, zda Mayové přeci jen s tou novou civilizací, neměli pravdu. Co myslíte?

Etikoterapie je metodou, která vychází z myšlenky, že nemoci a její příznaky nemohou vzniknout sami od sebe, ale vznikají jako vnější výraz vnitřního nesouladu uvnitř člověka. Nesoustředí se na odstranění příznaků, ale odhalování vnitřních příčin.

Pod pojmem Bahaismus se skrývá nejmladší náboženství na světě známé i jako Bahá’í, což je abrahámovské monoteistické náboženství jehož zakladatelem je Bahá’u’lláh. Věřícími je považován za posledního z řady Božích poslů.

To, že naše sny jsou odrazem našeho podvědomí a světa okolo nás, je obecně známo. Neměly bychom je však podceňovat, symboly ve snech totiž doopravdy mohou něco vypovídat a mohou skutečně naše životy ovlivnit. Aby tomu však tak bylo, je nutné jim porozumět.

Momentálně jsem offline (Na Vaši otázku odpovím do 24 hodin.)

Kartářka Karin - snář a výklad snů

Znamení Štír
Specializace Výklad významu snů
Zaměření Kyvadlo, magie, tarotové karty

Většina snů má buď zcela zřejmý nebo skrytý význam. Jmenuji a Karin a zabývám se výkladem snů, které často bývají předzvěstí budoucnosti Vaší nebo vašich blízkých. Sny často také zobrazují Vaši přítomnost a Vaše skutečně city a pocity. Odhalím skutečný význam těchto snů a pomohu Vám vyřešit současné i budoucí problémy. 

Zašlete mi SMS ve tvaru SEN datum narození, jméno a otázku na číslo 903 55 60
Zavolejte mi na číslo 906 50 01 02 a zadejte mojí linku 60
Zašlete mi SMS ve tvaru SEN datum narození, jméno a Vaši otázku na číslo 903 55 60 Zavolejte mi na číslo 906 50 01 02 a zadejte mojí linku 60 Moje stránka, otázky a ohlasy

Autosugesce představuje jedinečnou techniku, která užívá našeho podvědomí k tomu, aby jej pozitivně anebo negativně ovlivnila a změnila jeho vnímání. Autosugesce může probíhat vědomě i nevědomě.