Strom života

Článek na téma: Duchovní život, Esoterické vědy,

Strom má důležitou symbolickou roli v celé řadě kultur. Objevuje se například v kabale, u Máyů, Germánů, skandinávských národů a dokonce i u Keltů. Svou důležitou roli našel i v Bibli. Všude je opředen legendami.

Motiv posvátného stromu se opakovaně objevuje i v mytologii starého Sumeru, Babylonu nebo v Asýrii. Zobrazován je rovněž v mezopotámském umění. Je zajímavé, že přes takový výskyt napříč světadíly, skutečný a původní význam motivu není dosud znám.Všeobecně je však Strom života považován za univerzální symbol stvoření života a nesmrtelnosti.

Proč má Strom života tak důležitou roli?

Již od těch nejranějších dob strom pro lidi představoval důležitý symbol. Ptáte se, proč tomu tak bylo? Člověk si uvědomoval přítomnost stromů a svůj život s ním ztotožňoval. Větve strom spojují s nebem, zatímco kořeny sahají hluboko do země. Strom tak symbolicky žije jak v nebi, tak i na zemi a v podsvětí. Všechny tyto světy přitom Strom života vzájemně spojuje.

Lidové zvyky nám o mocné síle Stromu života hovoří dodnes

Po celém světě najdete bezpočet různých zvyků, které tuto skutečnost dokazují. Stromy jsou znakem radost i smutku, narození i smrti. Stromy nám sílu berou i dávají. Stromy nejsou dobré ani špatné.

Co strom života symbolizuje

Strom života je symbolem moudrosti, krásy, hojnosti, pevnosti a stability, Boží milosti, ochrany a vykoupení. Strom života připomíná lásku a milost v každém v nás. Dává nám lásku i ochranu. Dává nám sílu dělat věci, o nichž jsme si mysleli, že jsme jich vůbec schopni.

Strom života v podobě amuletu

Pro svou hlubokou symboliku se objevuje i ve formě amuletu. Takovýto amulet má posílit vnitřní růst nositele a pozitivně ovlivnit jeho spojení těla s duchem.

Strom života a rodokmen

Strom života se nám promítl i do rodokmenu, který se zaznamenává ve formě stromu. Stromu života jehož vrcholem jsou kořeny.

Na rozdíl od Mayských proroctví jsou ta sibiřská více pozitivní. Dávné proroctví sibiřského kmene Ege’gafů totiž říká, že svět nemůže skončit, protože ještě ani nezačal. Začátek světa (tedy kalendáře) podle nich začne až 26. listopadu roku 2023.

Aromaterapii máme tendenci přiřazovat spíše k alternativnímu způsobu léčby, ve skutečnosti jde však o holistickou medicínu, která problémy člověka bere jaksi celostně. Vzhledem k odhaleným věděckým faktům si aromaterapii váží v klasické medicíně. Inu, vliv vůně na člověka je mocný.

Nastal podzim, doba sklizně. Příroda je bohatá a štědrá, obdařila nás spoustou lahodných a chutných plodů, jichž si po správné úpravě můžeme užívat i v té nejtužší zimě. Při sklízení těchto darů nezapomeňte na šípky.

Momentálně jsem online (Na Vaší otázku odpovím do 5 minut.)

Kartářka Iveta - výklad karet

Znamení Kozoroh
Specializace Výklad karet
Zaměření Andělské karty, cikánské karty, tarotové karty

Pro výklad karet používám cikánské, tarotové i andělské karty, se kterými mám velmi dobré zkušenosti a vím, že výklad právě z těchto karet spolehlivě funguje. S pomocí karet určím nejen obecně Vaši budoucnost, ale můžeme se zaměřit také na jednotlivé oblasti Vašho života, jako je zdraví, finance, láska.

Zašlete mi SMS ve tvaru KARTA datum narození, jméno a otázku na číslo 903 55 79
Zavolejte mi na číslo 906 70 01 02 a zadejte mojí linku 62
Zašlete mi SMS ve tvaru KARTA datum narození, jméno a Vaši otázku na číslo 903 55 79 Zavolejte mi na číslo 906 70 01 02 a zadejte mojí linku 62 Moje stránka, otázky a ohlasy

Mužské jméno Martin pochází z latiny je úzce spjat s bohem války. Je to bojovný válečník anebo je to muž oddaný Martovi nebo mu také patřící. V popisu práce má i vítězství nad zimou, příchod jara a nese v sobě neskutečně velkou bojovnou energii. Domácí podobou jména je Marťas, Marťa, Martínek a Marty.

Kartářka Renáta - Věštírna a věštění budoucnosti Kartářka Kateřina - pomoc s láskou a vztahy