Enneagram

Článek na téma: Duchovní život, Esoterické vědy, Duchovní mystika, Osud,

Enneagram je devítiúhelník umístěný v kruhu. Užívá se k dynamické typologii osobnosti, která popisuje devět vzorců prožívání, myšlení a jednání. Tento systém dává základ pro pochopení, proč se lidé chovají tak, jak se chovají. Je rovněž i důkazem, jak naplňujeme své potřeby, jak reagujeme, když je naplněné nemáme.

S pomocí enneagramu můžete odhalit osobnostní tendence zaměření, pozornosti na oblasti v životě, které jsou pro vás v životě důležité. Dává vám příležitost vidět nejen svoje tendence, ale i tendence druhých. Jde o funkční nástroj pro pochopení i hlubší porozumění. Využít ho můžete pro sestavení týmů, výchovu leaderů, řešení partnerských vztahů a výchovu obecně.

 Historie užívání enneagramu

Historie užívání enneagramu prý užívá až do starověkého Říma. To však nebylo prokázáno. Pravděpodobně se však jedná o syntézu tradic týkajících se 7 smrtelných hříchů kabaly i súfismu. Za otce enneagramu je možno považovat Georgije Ivanoviče Gurdžijeva. Jde o alternativní metodu, kterou však není možno označit za psychologickou. Neužívá se k diagnostice.

 Typy osobnosti

Enneagram zná 9 typů osobnosti:

Jedničky jsou idealisté, které se snaží o lepší svět. Jsou na sebe velmi tvrdé. Tvrdé jsou však i na ostatní. Dá se na ně spolehnout.

Dvojky se neustále snaží pomáhat ostatním. Chtějí být nepostradatelnými. Neustále se snaží všem vyhovět. Dokáží být egoistické a jsou schopny i vydírat, pokud si od nich nechcete nechat pomoct.

Trojky jsou hnány touhou po úspěchu. Rády si vytyčují cíle. Jsou schopny dostat se do jakékoliv role. přetvařují se.

Čtyřky jsou tvořivé, nápadité a umělecky založené. Jou úspěšné v tanci, malířství i v literatuře. Bohužel však často propadají melancholii a depresím. Je to chvíle, kdy se uzavírají do sebe. Snaží se být originální za každou cenu. Snadno se pro něco nadchnou. Mají auru plnou tajemna a síly. Vymykají se lidské kontrole a chápání. Nerady se nechávají svazovat.

Pětky jsou všímavé a přemýšlivé vůči svému okolí. Dokáží naslouchat a vyhodnocovat. Jsou racionální. Dříve myslí, než jednají. Snaží se kontrolovat své emoce. Mají problém s vyjádřením citů. Touží po nových věcech. Škatulkují.

Šestky jsou stabilní a věrné. Jejich základním kamenem úrazu je strach. Nechají se jím velmi ovlivňovat. Jsou paranoidní. Potřebují oporu a vedení.

Sedmičky vidí svět jinak, tak, jak to chtějí. Zavírají oči před realitou. Často propadají alkoholu a drogám.

Osmičky jsou přirozenými vůdci. Ochraňují slabší. Jsou obdařeni velkou vnitřní energií. Mají problémy s autoritami. Často se dostávají do konfliktů. Jsou tvrdohlaví a nenechají si vymluvit své názory.

Devítky vynikají svou empatií, vnímavostí a klidem. Nejsou průbojnými a jsou snadno přehlédnutelnými. Nebývají moc otevřenými a mají problém bavit se o tabuizovaných tématech. Nemluví o sexualitě.

Strom má důležitou symbolickou roli v celé řadě kultur. Objevuje se například v kabale, u Máyů, Germánů, skandinávských národů a dokonce i u Keltů. Svou důležitou roli našel i v Bibli. Všude je opředen legendami.

Sny nás posouvají dopředu. Potřebujeme je, abychom měli důvod, proč žít. Jejich dosažení nás plní ohromnou eufórií, radostí a štěstím. Působí na naše sebevědomí, a proto je důležité, abyste je nevzdávali, aniž byste se o jejich docílení vůbec pokusili.

Symboly nosící štěstí jdou s lidmi snad od vzniku světa. Vždyť už i Eva měla u sebe pro štěstí jetelový čtyřlístek. Ve starověku si pak lidé uchovávali různé zuby a drápy zvířat, protože věřili, že do nich přejde jejich síla. Věříme jim i v 21. století, kdy žijeme ve světě plném techniky a lidé obvykle myslí víc než racionálně.

Momentálně jsem online (Na Vaší otázku odpovím do 5 minut.)

Kartářka Lída - andělské karty

Znamení Beran
Specializace Pomoc v obtížných životních situacích
Zaměření andělské karty, magie

Zeptejte se na Váš osud přímo Vašich andělů. Andělské karty jsou propojením právě s těmito anděli, kteří Vás opatrují a provázejí Vaším životem. Andělé Vám pomáhají splnit životní poslání a úkoly, díky kterým se stáváte lepšími.

Zašlete mi SMS ve tvaru ANDEL datum narození, jméno a otázku na číslo 903 55 79
Zavolejte mi na číslo 906 70 01 02 a zadejte mojí linku 64
Zašlete mi SMS ve tvaru ANDEL datum narození, jméno a Vaši otázku na číslo 903 55 79 Zavolejte mi na číslo 906 70 01 02 a zadejte mojí linku 64 Moje stránka, otázky a ohlasy

Taroty jsou karty, které nelžou, ale někdy dovedou být kruté a smutné. Ne všechny zprávy totiž jsou pozitivní a taroty se s člověkem nemazlí, mluví na rovinu, a to někdy zcela bez okolků. Na rozdíl od tarotů jsou andělské karty nositeli pouze dobrých zpráv. Na všem špatném vidí i něco pozitivního.

Kartářka Kateřina - pomoc s láskou a vztahy Kartářka Iveta - výklad karet