Planety a jejich vliv na člověka

Článek na téma: Astrologie, Horoskopy, Duchovní mystika, Osud,

Víra v magickou moc planet sahá do hluboké minulosti. Již naši předkové věděli, že jejich vliv na Zemi je výrazný. Planety přitom významně ovlivňují nejen úrodu, počasí a zvířata, ale i chování lidí a jejich charakter. Vše závisí na tom, v jaké pozici planety při narození byly postaveny.

Slunce

Planeta mocně ovlivňuje sebevědomí, kreativitu, samostatnost a sebejistotu. Má vliv na přehánění, přeceňování se, aroganci, samolibost a sebeuplatnění.

 Měsíc

Měsíc je spojen s ženskou energií, touží po jistotě a bezpečí. Má vliv na citlivost a empatii. Kromě toho může i za náladovost, zranitelnost, podráždění, nedůvěru, strach, marnivost a samolibost.

 Merkur

Merkur ovlivňuje lidské chápání, myšlení a analytické schopnosti. Lidé Merkurem pozitivně ovlivnění mají řečnické nadání i skvělý pozorovací talent. Negativní ovlivnění se projevuje lstivostí, povrchností, vypočítavostí a prolhaností.

 Venuše

Venuše ovlivňuje lidskou trpělivost, oddanost, harmonii, srdečnost, radost z krásy, chápání a nesobeckost. Bohužel kromě toho také přináší i marnivost, povrchnost, touhu po majetku, hádavost a povýšené chování.

 Mars

Mars v lidech posiluje jejich cílevědomost a vůli. Bohužel také může způsobit, že díky němu je člověk výbušný, cholerický, netrpělivý, nervózní a surový.

 Jupiter

Jupiter člověku dává do vínku důvěru v sebe, smysl pro spravedlnost, schopnost odpouštět a velkorysost. Bohužel je také spojen se sebepřeceňováním, fanatismem, touhou po moci a přehnanými očekáváními od života.

 Saturn

Díky Saturnu jsou lidé vytrvalí, svědomití, spolehliví a trpěliví. Bohužel rovněž i zatvrzelí, konfliktní, konzervativní, melancholičtí a bojují s pocity méněcennosti a opuštěnosti.

 Uran

Uran ovlivňuje lidskou svobodomyslnost, nezávislost, originalitu a nekonvenční myšlení, odvahu k experimentům. Negativně ovlivňují tendence k destruktivnímu chování, svéhlavost a nevypočitatelnost.

 Neptun

Neptun ovlivňuje vizionářské schopnosti, oddanost, soucit a velkou senzibilitu. Negativně pak sklony k závislostem, nezodpovědnost a trpitelský výraz.

 Pluto

Pluto ovlivňuje moc, sílu, léčivé síly a schopnost změnit sebe i ostatní. Negativně způsobuje sadistické sklony, posedlost, despotismus, tyranii i chorobnou touhu po kontrole nad vším.

Pokud chcete něčeho dosáhnout, nestačí vám pouze o tom snít, přát si to, doufat a mít naději, ale důležité je toužit, a to pořádně a horlivě. Slabé touhy totiž přináší pouze malé výsledky.

Mars je planetou energie a aktivity. Řídí to, co děláme a ovlivňuje i to, jak to uděláme. Stojí za to, jestli jsme vášniví, jaké jsou naše kariérní cíle, jaké máme umělecké ambice anebo jak se chováme v rodině. Jednoduše, Mars dost významně ovlivňuje náš život.

Destruktivní vztahy jsou zničující a místo, aby nás hnaly kupředu a rozvíjely nás, tak nás spíše stahují ke dnu a ničí nás i po psychické stránce. Vztah může ničit nevěra, závislost, špatná ekonomická situace rodiny i neefektivní komunikace. Kromě toho však existují i jiné věci, které se na první dojem škodlivé nezdají, ale v průběhu času se ukáží jako velkou chybou, která nakonec vztahu zlomí vaz. Co to je?

Momentálně jsem online (Na Vaší otázku odpovím do 5 minut.)

Kartářka Lída - andělské karty

Znamení Beran
Specializace Pomoc v obtížných životních situacích
Zaměření andělské karty, magie

Zeptejte se na Váš osud přímo Vašich andělů. Andělské karty jsou propojením právě s těmito anděli, kteří Vás opatrují a provázejí Vaším životem. Andělé Vám pomáhají splnit životní poslání a úkoly, díky kterým se stáváte lepšími.

Zašlete mi SMS ve tvaru ANDEL datum narození, jméno a otázku na číslo 903 55 60
Zavolejte mi na číslo 906 50 01 02 a zadejte mojí linku 64
Zašlete mi SMS ve tvaru ANDEL datum narození, jméno a Vaši otázku na číslo 903 55 60 Zavolejte mi na číslo 906 50 01 02 a zadejte mojí linku 64 Moje stránka, otázky a ohlasy

“Největším jedem života je sebelítost.”
  Vladimír Páral

Občas tomu tak je, jednou jdeme nahoru a jindy zas dolů. Někdy si s námi život umí doopravdy pohrát a někdy je i velmi krutý. Jednou za čas máme všichni nárok propadnout skepsi, nikdy by však tento stav neměl probíhat dlouho.